BulkySoft

ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM BULKYSOFT

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dział Professional Cartiere Carrara opracował i dopasował produkty w odpowiedzi na potrzeby i wymagania użytkowników końcowych AFH. Tak powstała marka BulkySoft mająca na celu zaspokojenie potrzeb szeroko rozumianych segmentów Ho.Re.Ca, przemysłu, ochrony zdrowia, biur, miejsc użyteczności publicznej, zapewniając szeroki wybór produktów i akcesoriów.

Wszystkie produkty BulkySoft wykonane są z czystej, wyselekcjonowanej celulozy, co gwarantuje ich najwyszą jakość, higienę i bezpieczeństwo użytkowania.

Produkty marki BulkySoft zostały podzielone aż na 5 grup:

 • LUXURY

  Produkty o zdecydowanie najwyższej jakości przewyższające oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Materiały uzupełniające wykonane są z najlepszych materiałów i przy użyciu najnowszych technologii, dzięki temu są wyjątkowo mocne, mięsiste i chłonne co gwarantuje ich zdecydowanie mniejsze zużycie przy okazji podnosząc komfort użytkowania.

 • EXCELLENCE

  Produkty najwyższej jakości spełniające oczekiwania bardzo wymagających klientów. Produkty wykonane są z najwyższej jakości surowców co oznacza ich mniejsze zużycie oraz sprawia, że komfort użytkowania jest na wysokim poziomie.

 • PREMIUM

  Produkty o wysokiej jakości gdzie istotnym elementem jest stosunek jakości do ceny. Jakość produktów przewyższa standardową jakość produktów. Produkty wykonane są z selekcjonowanej celulozy co zapewnia wysoką chłonność i wytrzymałość produktów.

 • CLASSIC

  Produkty o dobrej jakości gdzie istotnym elementem jest współczynnik ilości używanych produktów do ceny. Produkty w tej kategorii charakteryzują chłonnością i wytrzymałością wynikająca z doboru odpowiednich surowców.

 • COMFORT

  Produkty o dobrej jakości gdzie czynnikiem decydującym jest redukcja kosztów użytkownia.

BulkySoft
BulkySoft

Cartiere Carrara /Industrial Group Carrara/, to działająca od 1873 roku we Włoszech rodzinna firma z długoletnimi tradycjami, specjalizująca się w produkcji wysokogatunkowej, starannie selekcjonowanej bibuły. Obecnie Grupa posiada na terenie Włoch 9 fabryk i zatrudnia łącznie 400 pracowników. Wdrożone przez lata i udoskonalone przez rodzinę Carrara systemy produkcji umożliwiają wytwarzanie półproduktów z tego materiału, a następnie przekształcanie ich w wysokojakościowe produkty z czystej celulozy, skierowane zarówno dla rynku usług profesjonalnych, jak i do indywidualnych odbiorców. Cartiere Carrara to potęga na rynku produktów z papieru – obecnie firma rocznie wytwarza ponad 200 tysięcy ton bibuły i zajmując zaszczytne szóste miejsce na świecie, a drugie we Włoszech, stanowiąc czołówkę w segmencie firm produkujących higieniczne materiały wykonane z papieru. Wytwarzane przez Grupę wysokogatunkowe produkty trafiają do 40-tu krajów świata, w tym do Polski. Wśród oferowanego asortymentu znajdują się tak zwane wyroby gotowe, tj. papier toaletowy, ręczniki, czyściwa, chusteczki higieniczne, serwetki oraz obrusy papierowe i pochetki na sztućce. Poczynione przez Cartiere Carrara inwestycje gwarantują wysoki poziom produkowanego asortymentu, a także jego różnorodność. Wszystkie produkty wytwarzane w fabrykach Cartiere Carrara odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku w zakresie produkcji najwyższej jakości produktów z celulozy. Cartiere Carrara cechuje filozofia ekologicznego działania. Firma dbając o środowisko naturalne, w procesie produkcji zużywa niewielką ilość wody oraz minimalizuje wydzielanie CO₂ i zużycie energii.

Gruppo Industriale

Cartiere Carrara od zawsze zwracała szczególna uwagę na to aby jej działania były zgodne z zasadami społecznymi i etycznym. A wszystko to było możliwe tylko i wyłącznie poprzez działania Zarządu firmy, który podchodził z dużym szacunkiem do pracowników, współpracowników, firm współpracujących z którym Cartiere Carrara jest w stałym kontakcie. Wszystkie działania firmy dotyczące poszanowania człowieka i środowiska potwierdzone jest wieloma certyfikatami.

Gruppo Industriale
 • Normy i certyfikaty

Higiena Serwis - twarzeUNI_EN_ISO_9001_2000

UNI EN ISO 9001:2000

Certyfikat ten gwarantuje utrzymanie wysokich standardów jakości w procesie produkcji oraz wewnątrz firmy.

Higiena Serwis - stepsUNI_EN_ISO_14001_2004

UNI EN ISO 14001:2004

Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.

Higiena Serwis - środowiskoSA_8000_2008

Odpowiedzialność społeczna 8000: 2008

Celem SA8000 jest dostarczenie normy opartej o międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka i krajowe przepisy prawa pracy, która dostarczy ochrony i uprawnień wszystkim osobom pozostającym w obszarze kontroli i wpływów danego przedsiębiorstwa, wytwarzającym dla niego towary lub dostarczającym usługi. Niniejsza norma dotyczy zarówno osób zatrudnionych bezpośrednio przez korzystające z niej przedsiębiorstwo, jak i pracowników dostawców, podwykonawców i poddostawców, oraz osób wykonujących pracę zdalną na rzecz przedsiębiorstwa. Zgodność z SA8000 jest weryfikowalna poprzez proces oparty na badaniu stanu faktycznego. Wymogi normy są uniwersalne, niezależne od rozmiaru przedsiębiorstwa, jego położenia geograficznego, branży w której działa. Zastosowanie zasad odpowiedzialności społecznej opisanych niniejszą normą umożliwi przedsiębiorstwu: a) stworzenie, wprowadzenie i utrzymanie procedur dotyczących zarządzania obszarami związanym z odpowiedzialnością społeczną, na które przedsiębiorstwo może wpływać i nad którymi może sprawować kontrolę; b) wykazanie w sposób wiarygodny wszelkim zainteresowanym stronom, że stosowane przez przedsiębiorstwo procedury i praktyki są zgodne z wymogami niniejszej normy.

Higiena Serwis - kwiatyEcolabel

ECOLABEL

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – Ecolabel, w postaci kwiatka, jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku. Ecolabel jest także wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności firmy, dostarczającej produkty i usługi, za stan środowiska oraz instrumentem ułatwiającym konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług. Firma ma prawo. do użytkowania logo z kwiatkiem wtedy, gdy upoważniona jednostka certyfikująca potwierdzi spełnianie przez produkt lub usługę kryteriów oznakowania ekologicznego zawartych w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej.

Higiena Serwis - lasPEFC

PEFC

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa. Międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC to również system wybierany przez właścicieli lasów o małej powierzchni, w tym stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych. Do tej pory ponad 15.000 firm uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC, oferując dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie. Pomimo dostępnych alternatywnych systemów certyfikacji leśnej, istnieją powody, dla których tak wiele osób decyduje się na certyfikację w systemie PEFC. Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

 • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
 • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
 • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
 • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
 • Wspierania lokalnego rynku pracy
 • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
 • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów
Higiena Serwis - drzewoFSC

FSC

Logo FSC potwierdza pochodzenia drewna wykorzystanego w firmie z lasów gdzie szanuje się wszelkie standardy dotyczące wycinki drzew, standardy ekonomiczne i środowiskowe.

Higiena Serwis - ciastkaISEGA

ISEGA Certyfikat przydatność do kontaktu z żywnością

BIR – niemiecki instytut badawczy zajmujących się badaniami i analizami dotyczącymi ryzyka dla zdrowia konsumenta. BIR oprócz badań dotyczących ryzyka konsumentów mających styczność z określonym produktem jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o takich zagrożeniach. Wszystkie nasze produkty oznaczone symbolem przydatność do kontaktu z żywnością zostały poddane badaniom i testom w laboratorium ISEGA i uzyskały jeden z najważniejszych certyfikatów.