Ekologia w przetwórstwie celulozy - przyjazne dla środowiska artykuły higieniczne BulkySoft

Ekologia w przetwórstwie celulozy - przyjazne dla środowiska artykuły higieniczne BulkySoft

Jesteśmy jedynym w Polsce importerem i dystrybutorem produktów BulkySoft - marki należącej do włoskiego producenta Cartiere Carrara. Decyzję o współpracy podjęliśmy głównie ze względu na wartości, jakimi kieruje się producent i jego ogromnej troski o środowisko naturalne, używanie certyfikowanych surowców i celulozy z poszanowaniem cyklu życia lasów i dobrowolnych inwestycji w projekty zalesiania. Ważne jest dla nas również przywiązywanie przez producenta najwyższej wagi do zmniejszenia zużycia energii, zużycia wody i emisji gazów cieplarnianych.

Poznaj włoskiego producenta, którego produkty mamy w ofercie. Dowiedz się więcej o prawdziwej ekologii, której podstawą jest właściwa polityka rozwoju firmy, troska o środowisko na każdym etapie produkcji i cyklu życia produktów, świadomość odpowiedzialności społecznej i za otaczający nas świat.

BulkySoft Laur Klienta i Eko Marka

Cartiere Carrara - przetwórca celulozy, który dba o środowisko

Cartiere Carrara to wiodący europejski przetwórca celulozy i producent marki BulkySoft, oferującej najwyższej jakości artykuły higieniczne wraz z dozownikami i podajnikami do ich użytku. To rodzinna firma z ponad stuletnią tradycją w produkcji papieru, która inwestując w zintegrowane procesy produkcyjne wytwarza półprodukty i przekształca je w szeroką gamę gotowych wyrobów. Firma jest w stanie wyprodukować 300 000 ton czystej celulozy i makulatury, dostarcza rozwiązania higieniczne dla biur, hoteli, placówek służby zdrowia, przemysłu i do użytku domowego.

Cartiere Carrara dobrowolnie przyjęła Kodeks Etyki, określający wartości i zasady, które muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby i podmioty, które realizują cele korporacyjne - również partnerzy, współpracownicy i dostawcy. Kodeks opiera się na 10 zasadach UN Global Compact - w tym m.in. zasadach z zakresu praw człowieka i pracowniczych, a także zrównoważonego rozwoju środowiska.

Artykuły BylkySoft certyfikaty

Papier, który sadzi drzewa

Cartiere Carrara dąży do bycia coraz bardziej przyjaznym dla środowiska, dobrowolnie zobowiązał się do:

  • dążenia do coraz większej orientacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez efektywne wykorzystywanie materiałów i energii,
  • gwarantowania ochrony środowiska - dzięki skutecznym systemom zarządzania i kontroli wpływu na otoczenie,
  • rozwoju ekologicznych projektów innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cartiere Carrara w liczbach

Chrońmy lasy!

Cartiere Carrara prowadzi plantacje leśne, które są elementem innowacyjnej akcji przyrodniczo-rozwojowej tworzącej wartość dla środowiska. Tereny, które nie nadają się do upraw rolniczych przekształcane są w lasy, w których ogromną rolę odgrywa bioróżnorodność, a na miejsce każdego ściętego drzewa sadzone są kolejne.

Plantacje tworzą rośliny o różnym okresie wzrostu i cyklu cięcia - pozwala to zachować niewielki wpływ wycinek na krajobraz i stworzone siedlisko oraz łączyć wartości produkcyjne ze stałym pokryciem gleby, ochroną bioróżnorodności, regulację wód opadowych, chronić zasoby węgla.

Sadzenie drzew w przemyśle celulozowym


Artykuły higieniczne produkowane w poszanowaniu środowiska naturalnego

Wyżej opisane praktyki to tylko niewielka część działań na rzecz ochrony i odnawiania środowiska Cartiere Carrara. Wierzymy w istotę i ogromną rolę zrównoważonego rozwoju, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z producentem i import ekologicznych produktów marki BulkySoft do Polski.

Poznaj produkty BulkySoft Comfort de-inked produkowane z celulozy z dodatkiem celulozy z recyklingu SPRAWDŹ>>

BulkySoft produkty

Pamiętaj! Prawdziwa ekologia to nie najtańsze produkty! Kluczową rolę odgrywa legalne pochodzenie surowca, przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne oraz:

  • odpowiednio dobrane systemy higieniczne czyli połączenie dozownika i materiału uzupełniającego, tak aby dozować wystarczającą ilość papieru do danej czynności,
  • mocny i ścisły nawój papieru na rolkach i w pakietach oraz dobór opakowań i sposób pakowania towaru, aby maksymalnie wykorzystać kubaturę środków transportu, w myśl zadzie “nie wozimy powietrza!”,
  • opakowania, które nadają się do recyklingu lub są wykonane z produktów przetworzonych.